Välkommen att hyra ett av våra hus på Karlslund, som ligger i en liten öländsk by, ungefär mitt på ön !


Det är huset längst till vänster, som du får mer fakta om här.
Huset avskärmas helt från de övriga husen av ett stort syrenbuskage.
År 1856 byggdes det en väderkvarn på tomten, men den revs på 40-talet.
Där huset nu liggger, låg det förr en ladugård. Över den byggdes sedan en vedbod med utedass. 1976 brann den ner (pyromandåd!) och sedan byggde vi nuvarande huset. Det är ett s.k. Trivselhus och är 47 kvadratmeter stort.